Фахові видання

Системи управління, навігації та зв’язку Збірник наукових праць

Системи управління, навігації та зв’язку
Збірник наукових праць

Рік заснування: 

2007

Проблематика:

відображені результати наукових досліджень з розробки та удосконалення систем управління, навігації та зв’язку у різних проблемних галузях

ISSN:

ISSN 2073-7394 (print)

Індексується у наукометричних базах даних:

Подані заявки до наукометричних баз даних:

Свідоцтво про державну  реєстрацію: 

КВ № 19512-93/2ПР від 16.11.2012 р.

Фахова реєстрація у ДАК  України: 

Наказ МОНМСУ №54 від 25.01.2013

Галузь науки: 

технічні науки

Періодичність: 

4 рази на рік

Мова видання: 

українська, російська, англійська

Головний редактор: 

Козелков С. В. - д.т.н., професор кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Заступники головного  редактора: 

Шульга О. В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Шефер О. В. – к.т.н., доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Відповідальний секретар: 

Козелкова К. С. – д.т.н., с.н.с. завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Державного університету телекомунікацій

Адреса редакції: 

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Тел. +38 (066) 706-18-30

е-mail: kozelkovae@ukr.net

Сайт журналу

Інші видання

Новітні інформаційні системи та технології

Новітні інформаційні системи та технології

Рік заснування: 

2014

Проблематика:

відображені результати наукових досліджень і новітні інформаційні системи та технології

Галузь науки: 

технічні науки

Періодичність: 

2 рази на рік

Мова видання: 

українська, російська, англійська

Адреса редакції: 

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Сайт журналу
© Copyright ННІІТМ 2020. Дизайн та розробка АіЕП.
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2020.

Search