Наші спеціальності

До початку вступної компанії:

 У Навчально-науковому інституті інформаційних технологій і механотроніки проводиться підготовка фахівців за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»)
Галузь знань 11 «Математика та статистика»
113 «Прикладна математика»
Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
123 «Комп’ютерна інженерія»
Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
131 «Прикладна механіка»
133 «Галузеве машинобудування»
Галузь знань 14 «Електрична інженерія»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»
172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Галузь знань 27 «Транспорт»
274 «Автомобільний транспорт»
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»)
Галузь знань 11 «Математика та статистика»
113 «Прикладна математика»
Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
123 «Комп’ютерна інженерія»
Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
131 «Прикладна механіка»
133 «Галузеве машинобудування»
Галузь знань 14 «Електрична інженерія»
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»
172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Галузь знань 27 «Транспорт»
274 «Автомобільний транспорт»
© Copyright ННІІТМ 2020. Дизайн та розробка АіЕП.
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2020.

Search